از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
دبيرخانه پيارك
    دبيرخانه تخصصي مجمع جهاني راه - پيارك در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مستقر مي‌باشد. اين دبيرخانه همچنين مسئوليت امور دبيرخانه فدراسيون جهاني راهها IRF را عهده دار مي‌باشد  و آماده ارائه خدمات فني و مشاوره‌اي به كليه اعضاء كميته‌ها و كارگروههاي تخصصي و ساير كارشناسان و دانشجويان در حوزه‌هاي تخصصي مرتبط با راه و حمل و نقل جاده‌اي مي‌باشد. اعضاء دبيرخانه تخصصي عبارتند از :
  

مهندس مهران قربانی

مهندس فرهاد مهریاری
rad4E881.JPG
مهندس مرجان علیخانی

مهندس  شهاب الدین موسوی


دبير پيارك و
فدراسيون جهاني راهIRF
تلفن ثابت: 84498521


معاون ارتقاء ايمني و مدير امور اجرايي دبيرخانه
فدراسيون جهاني راهIRF
تلفن ثابت: 84491599
 

​مدير امور اجرايي
دبيرخانه پيارك
تلفن ثابت: 84498521كارشناس ارشد دبيرخانه
پيارك و فدراسيون جهاني راه
تلفن ثابت: 84491634
 
 
 
 
     دورنما : 88804336                                                                                                                              پست الکترونیکی : piarc@rmto.ir                                                                                         آدرس سایت : piarc.rmto.ir