تاریخچه پیارک در ایران

وزارت راه و ترابری از سال 1360 به طور رسمی به عضویت انجمن جهانی راه پیارک در آمده است و اهداف زیر را از عضویت در پیارک دنبال می کند و فعالیت های زیر را اقدام نموده است :

·         اقدام در خصوص تجهیز دبیرخانه پیارک

·         ترجمه طرح راهبردی 2016-2019 مجمع جهانی راه ( پیارک )

·         اقدام در خصوص تشکیل کمیته تخصصی از اعضای پیارک جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی متخصصان ، دانشجویان و کارشناسان در حوزه حمل و نقل  و راه

·         ترجمه گزارشات منتخب مجمع جهانی راه


 

اهداف وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران از عضویت در پیارک

الف انتقال دانش و تجربیات روز جهان در خصوص موضوع راه و حمل و نقل جاده ای به ویژه در بدنه وزارت متبوع

ب – اخذ مشاوره و راهنمایی از متخصصین بین المللی در خصوص مسائل مختلف راه و حمل و نقل جاده ای

ج – انعکاس مسائل و مشکلات مربوط به راه و حمل و نقل جاده ای کشور و تلاش در جهت تصویب آنها در قالب موضوعات مطالعاتی کمیته های تخصصی