پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
حرکت به ست بالا
ورود به سيستم
با استناد به حكم شماره 02/100/32602 مورخ 1393/6/23 مقام عالي وزارت، و به موجب اين ابلاغيه، دبيرخانه تخصصي مجمع ‏جهاني راه (پيارك) در ايران در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مستقر و فعاليت رسمي آن آغاز مي گردد.‏ انجمن دائمي و بين المللي كنگره هاي راه (پيارك)، كه با نام «مجمع جهاني راه» نيز شناخته ميشود، تشكيلاتي است علمي، ‏غيرانتفاعي و غيرسياسي، كه با همكاري كشورهاي عضو و به منظور ترويج و اشاعه دستاوردهاي علمي-تخصصي و به اشتراك ‏گذاري تجربيات، ايجاد بستر مناسب براي انجام مطالعات و تحقيقات علمي مشترك، انتقال تكنولوژي و توسعه پايدار در حوزه راه ‏و حمل ونقل جاده اي فعاليت مي كند و انتظار مي رود با همكاري كليه معاونين و مديران دفاتر ستادي سازمان، و با حضور فعال و ‏مساعدت كليه اعضاي ايراني اين مجمع، از فرصت عضويت و فعاليت و حضور در اين انجمن بين المللي و انتقال بهترين تجربيات و ‏فناوري هاي نوين به زيربخشهاي حمل و نقل جاده اي كشور (درون شهري و برون شهري) بهره برداري بهينه صورت گيرد. ‏ داود كشاورزيان معاون وزير و رييس سازمان و نماينده اول پيارك در ايران
اخبار بین الملل
 • Bullet بيست و نهمين كنفرانس بين المللي راههاي بالتيك
 • Bullet نشست تخصصي حمل و نقل اروپايي 2016 (ETR)
 • Bullet سمينار تخصصي ايمني راهها 2016 در رم
 • Bullet شماره 372 مجله روتس Routes/Roads منتشر گرديد.
 • Bullet گزارش كلي كنفرانس 2015 سئول
 • Bullet برگزاري پانزدهمين كنگره بين المللي راههاي زمستاني - گداسنك 20 الي 23 فوريه 2018 (2 الي 5 اسفند 1396)
 • Bullet مسابقه بين المللي تهيه فيلم سه دقيقه اي ايمني راه
 • Bullet حضور مجمع جهاني راه- پيارك در انجمن بين المللي حمل و نقل
 • Bullet دبير جديد پيارك
 • Bullet راهنماي ايمني راهها به تاييد سازمان ملل متحد رسيد
اخبار داخلی
نقش ارزيابي ريسك در سياست هاي توسعه و تصميم سازي ساخت راه هاضميمه
نقش ارزيابي ريسك در سياست هاي توسعه و تصميم سازي ساخت راه ها
مديريت شبكه راه ها براي بهبود حركت و جابجايي
روش ها و ابزارهاي ارزيابي ريسك و مديريت در بهره برداري از راه ها
توسعه حمل و نقل باري
بكارگيري سيستم هاي حمل و نقل هوشمند با ملاحظه طرح هاي هاي توسعه آتي ، ارتقاي شبكه و اقتصاد حمل و نقل
آخرين يافته ها در پايش وضعيت راه و اثر متقابل راه و وسيله نقليه
پاركينگ‌هاي اضطراري تونلها و حفاظهاي ايمني آنها
 • اخبار فدراسیون بین المللی جاده - IRF
 • فدراسیون بین المللی جاده- IRF
 • Reference Documents
 • ERF
 • كمپين متعهدين به ايمني كاربران راه
 • وزارت راه و شهرسازی ، مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
 • سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 • مرکز مدیریت راه های کشور