عنوان خبر

اعضاي جديد كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي دوره2020 الي 2023 مجمع جهانی راه در ایران انتخاب گردید.

سر تیتر

‍‍‍‍‍‍‍‍​ اعضاي جديد كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي دوره2020 الي 2023 مجمع جهانی راه در ایران انتخاب شدند.این گروه‌های تخصصی شامل ۱۹ کمیته و سه کارگروه در قالب چهار موضوع راهبردی با عناوین: مدیریت راه ، جابجایی، ایمنی و پايداري، تاب آوري و زيرساخت مي‌باشد كه تعداد 44 نفر از مديران و كارشناسان خبره در هر يك از اين كميته‌ها و كارگروه‌ها فعاليت خود را آغاز كردند.​

تاریخ خبر

2020-02-01T20:30:00Z

متن خبر

​ اعضاي جديد كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي دوره2020 الي 2023 مجمع جهانی راه  در ایران انتخاب شدند.این گروه‌های تخصصی شامل ۱۹ کمیته و سه کارگروه در قالب چهار موضوع راهبردی با عناوین: مدیریت راه ، جابجایی،  ایمنی و پايداري، تاب آوري و زيرساخت مي‌باشد كه تعداد 44  نفر از مديران و كارشناسان خبره در هر يك از اين كميته‌ها و كارگروه‌ها فعاليت خود را آغاز كردند.


خبر مهم

Yes

ماه

بهمن

سال

1398

منبع خبر

ویدئو لینک

تصویر

643;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/1de13f6f17d346fbb1a5ab36c40c8695.jpg;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/_t/1de13f6f17d346fbb1a5ab36c40c8695_jpg.jpg
ضمیمه ها
ساخته شده در 1398/11/13 11:07 غ.و توسط Marjan Alikhani
آخرین اصلاح در 1398/11/15 08:37 غ.و توسط System Account