عنوان خبر

برگزاري كارگاه تخصصي دستاوردها و فعاليتهاي چهارساله كميته بين‌المللي پل‌هاي راه

سر تیتر

كارگاه تخصصي دست‌اوردها و فعاليتهاي چهارساله(2019-2015 ) كميته تخصصي " پل‌هاي راه" (پيارك)در تاريخ سه‌شنبه 25 تيرماه1398 در دبيرخانه پيارك برگزار مي‌گردد.

تاریخ خبر

2019-07-14T19:30:00Z

متن خبر

كارگاه تخصصي دست‌اوردها و فعاليتهاي چهارساله(2019-2015 ) كميته تخصصي " پل‌هاي راه" (پيارك)در تاريخ سه‌شنبه 25 تيرماه1398 در دبيرخانه پيارك برگزار مي‌گردد.
در اين كارگاه تخصصي فعاليتها و دست‌آوردهاي چهارساله پيارك توسط جناب آقاي دكتر رضا اكبري
عضو اصلي كميته تخصصي فوق‌الذكر ارائه مي‌گردد.​خبر مهم

No

ماه

تیر

سال

1398

منبع خبر

ویدئو لینک

تصویر

ضمیمه ها
ساخته شده در 1398/04/24 02:11 غ.م توسط System Account
آخرین اصلاح در 1398/10/30 09:22 غ.و توسط Marjan Alikhani