عنوان خبر

پيام نماينده اول پيارك در ايران

سر تیتر

تاریخ خبر

2019-07-13T19:30:00Z

متن خبر

انجمن دائمي و بين المللي كنگره‌هاي راه (پيارك)، كه با نام «مجمع جهاني راه» نيز شناخته مي شود، تشكيلاتي است علمي، ‏غيرانتفاعي و غيرسياسي، كه با همكاري كشورهاي عضو و به منظور ترويج و اشاعه دستاوردهاي علمي ـ تخصصي و به اشتراك ‏گذاري تجربيات، ايجاد بستر مناسب براي انجام مطالعات و تحقيقات علمي مشترك، انتقال تكنولوژي و توسعه پايدار در حوزه راه ‏و حمل ونقل جاده‌اي فعاليت مي كند و انتظار مي رود با همكاري كليه معاونين و مديران دفاتر ستادي و استاني سازمان و ساير بخش هاي مرتبط وزارت راه و شهرسازي و با حضور فعال و ‏مساعدت كليه اعضاي ايراني اين مجمع، از فرصت عضويت و فعاليت و حضور در اين انجمن بين المللي و انتقال آخرين دستاورد ها تكنولوژي و ‏فناوري هاي نوين و تجربيات به زيربخشهاي راهداري و حمل و نقل جاده اي شامل ايمني راه،‌ جابجايي ، زير ساخت‌ها ،‌ محيط زيست و مديريت و تامين مالي  كشور در راه هاي درون شهري و برون شهري  بهره برداري بهينه صورت گيرد.همكاران دبيرخانه پيارك در ايران مستقر در اين سازمان، آمادگي كامل براي راهنمايي، و پاسخگويي به مسائل فني و مشكلات قابل طرح در مجمع جهاني پيارك را دارند و از نقطه نظرات همه كارشناسان ذيربط استقبال مي‌نمايند.  


عبدالهاشم حسن نيا

معاون وزير و رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

و نماينده اول پيارك در ايران


خبر مهم

No

ماه

تیر

سال

1398

منبع خبر

ویدئو لینک

تصویر

640;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/910cc7cd4fb642c89976a3cb3599e40c.jpg;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/_t/910cc7cd4fb642c89976a3cb3599e40c_jpg.jpg
ضمیمه ها
ساخته شده در 1398/04/23 02:58 غ.م توسط Marjan Alikhani
آخرین اصلاح در 1398/04/24 02:00 غ.م توسط Marjan Alikhani