عنوان خبر

برگزاري كميته تخصصي فرهنگ و اصطلاح شناسي راه و حمل و نقل پيارك

سر تیتر

پنجمين نشست كميته تخصصي تدوين فرهنگ اصطلاحات تخصصي راه و ترافيك مجمع جهاني راه ( پيارك ) با حضور اعضاي خارجي كميته مذكور از كشورهاي اسپانيا ، بلژيك ،‌ فرانسه و سويس از 20 الي 23 ارديبهشت ماه سال جاري در تهران و اصفهان برگزار گرديد.

تاریخ خبر

2018-05-12T19:30:00Z

متن خبر

پنجمين نشست كميته تخصصي تدوين فرهنگ اصطلاحات تخصصي راه و ترافيك مجمع جهاني راه ( پيارك )  با حضور اعضاي خارجي كميته مذكور از كشورهاي اسپانيا ، بلژيك ،‌ فرانسه و سويس از 20  الي 23 ارديبهشت ماه سال جاري در تهران و اصفهان برگزار گرديد. سياست هاي اين كميته براي دوره چهار ساله 2019-2015 تهيه و تدوين فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصي پيارك به زبان هاي كشورهاي مختلف مي باشد. درطي اين نشست موضوعات تخصصي در زمينه اصطلاحات فني مهندسي پل و تونل، راهسازي و نگهداري راه، ايمني وفرهنگ ترافيك مورد بررسي قرار گرفت و همچنين فرآيند تدوين فرهنگ اصطلاحات تخصصي راه نيز مطالعه و بررسي گرديد و در خصوص اقدامات مورد نياز براي بهبود و ارتقاي فرهنگ برخط اصطلاحات تخصصي راه نيز تصميم گيري شد و مقرر شد اعضاي كميته هاي تخصصي هر كشور نسبت به ترجمه لغات جديد به زبان همان كشور جهت درج و بروز رساني فرهنگ اصطلاحات پيارك اقدام كنند. يادآورمي گردد كه ايران يكي از اعضاي اين كميته بوده و هم اكنون فرهنگ و اصطلاحات راه و حمل و نقل به طور كامل به زبان فارسي ترجمه گرديده و پس از تاييد دبيرخانه بين المللي پيارك در سايت آن مجمع قرار مي گيرد..

خبر مهم

Yes

ماه

تیر

سال

1397

منبع خبر

ویدئو لینک

تصویر

637;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/df2acecb671a462786dec8fc320c490d.jpg;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/_t/df2acecb671a462786dec8fc320c490d_jpg.jpg
ضمیمه ها
ساخته شده در 1397/03/19 12:52 غ.م توسط System Account
آخرین اصلاح در 1398/04/24 02:16 غ.م توسط Marjan Alikhani