عنوان خبر

فراخوان چكيده مقالات گدانسك2018 پانزدهمين كنگره بين المللي

سر تیتر

مجمع جهاني راه با همكاري مدير كل راهها و آزادراههاي ملي لهستان (GDDKIA) پانزدهمين كنگره بين المللي راههاي زمستاني را در تاريخ 20 الي 23 فوريه 2018 در گداسنك لهستان برگزار مينمايد. فراخوان براي چكيده مقالات هم اكنون باز ميباشد. از نويسندگان دعوت ميشود. چكيده مقالات خود را تا قبل از پايان 31 دسامبر 2016 با استفاده از امكانات آنلاين (بر روي خط) از طريق وب سايت كنگره به آدرس ذيل به زبان فرانسوي و يا انگليسي ارسال نمايند.

تاریخ خبر

2016-10-07T20:30:00Z

متن خبر

فراخوان چكيده مقالات گدانسك2018
پانزدهمين كنگره بين المللي
 
نگهداري راههاي زمستاني 2018 گدانسك
" جهت داشتن يك راه زمستاني ايمن و پايدار "
مجمع جهاني راه با همكاري مدير كل راهها و آزادراههاي ملي لهستان (GDDKIA) پانزدهمين كنگره بين المللي راههاي زمستاني را در تاريخ 20 الي 23 فوريه 2018 در گداسنك لهستان برگزار مينمايد. فراخوان براي چكيده مقالات هم اكنون باز ميباشد.
از نويسندگان دعوت ميشود. چكيده مقالات خود را تا قبل از پايان 31 دسامبر 2016 با استفاده از امكانات آنلاين (بر روي خط) از طريق وب سايت كنگره به آدرس ذيل به زبان فرانسوي و يا انگليسي ارسال نمايند.
http://abstracts.gdansk2018.Piarc.org

موضوعات فراخوان عبارتند از :
موضوع 1: وضعيتهاي اضطراري و سوانح بزرگ
موضوع 2: تغييرات آب و هوايي و محيط
موضوع 3: اطلاعات آب و هوايي راه
موضوع 4: ايمني كاربران راه
موضوع 5: برنامهريزي و مديريت نگهداري راههاي زمستاني
موضوع 6: تجهيزات و توليدات موضوع 7: نگهداري راههاي زمستاني در مناطق شهري
موضوع 8: تونلها و پلها براي شرح مفصل موضوعات كنگره : دانلود فايل pdf

اطلاعات تماس:
پست الكترونيكي : gdansk2018@piarc.org
براي اطلاعات بيشتر به سايت ذيل مراجعه شود:

http://www.gddkia.gov.p1/en/a/14178/XII-inermatonal-womtr-Road-Congress-2018


خبر مهم

Yes

ماه

مهر

سال

1395

منبع خبر

ویدئو لینک

تصویر

626;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/ef9fe24905b54fc7a39a4cab37ab8bea.jpg;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/_t/ef9fe24905b54fc7a39a4cab37ab8bea_jpg.jpg
ضمیمه ها
ساخته شده در 1395/07/17 09:58 غ.و توسط System Account
آخرین اصلاح در 1395/07/17 10:09 غ.و توسط System Account