عنوان خبر

برگزاری نشست اقتصاد سيستم هاي حمل ونقل جاده اي و توسعه اجتماعي

سر تیتر

نشست اقتصاد سيستم هاي حمل ونقل جاده اي و توسعه اجتماعي به همراه اعضای کمیته مربوطه در دبیرخانه پیارک برگزار گردید.

تاریخ خبر

2016-07-23T19:30:00Z

متن خبر

خبر مهم

Yes

ماه

مرداد

سال

1395

منبع خبر

ویدئو لینک

تصویر

623;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/e2327eae2682456e99754f565466069d.jpg;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/_t/e2327eae2682456e99754f565466069d_jpg.jpg
ضمیمه ها
ساخته شده در 1395/05/03 11:05 غ.و توسط System Account
آخرین اصلاح در 1395/05/03 11:05 غ.و توسط System Account