عنوان خبر

نشست کمیته سياست ها و برنامه هاي ملي ايمني حمل و نقل برگزار گردید.

سر تیتر

نشست کمیته سياست ها و برنامه هاي ملي ايمني حمل و نقل به همراه اعضای کمیته مربوطه در دبیرخانه پیارک برگزار گردید.

تاریخ خبر

2016-07-23T19:30:00Z

متن خبر

خبر مهم

Yes

ماه

مرداد

سال

1393

منبع خبر

ویدئو لینک

تصویر

622;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/689c1390c0f544f98945442fd2eaf2ed.jpg;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/_t/689c1390c0f544f98945442fd2eaf2ed_jpg.jpg
ضمیمه ها
ساخته شده در 1395/05/03 11:03 غ.و توسط System Account
آخرین اصلاح در 1395/05/03 11:03 غ.و توسط System Account