عنوان خبر

نشست کمیته عمليات تونل هاي راه پیارک برگزار گردید.

سر تیتر

نشست کمیته تخصصی کمیته تونل های راه به همراه اعضای کمیته مربوطه در دبیرخانه پیارک برگزار گردید.

تاریخ خبر

2016-07-23T19:30:00Z

متن خبر

خبر مهم

Yes

ماه

مرداد

سال

1395

منبع خبر

ویدئو لینک

تصویر

621;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/b015c1dc1d8949258981e97ab4f929c4.jpg;#http://piarc.rmto.ir/NewsPicture/_t/b015c1dc1d8949258981e97ab4f929c4_jpg.jpg
ضمیمه ها
ساخته شده در 1395/05/03 11:00 غ.و توسط System Account
آخرین اصلاح در 1395/05/03 11:01 غ.و توسط System Account