رم - ایتالیاNovember 29-30, 2016
  
Jafar JamiliA2- اقتصاد و تامین مالیتامین مالی با شیوه های ابتکاری - TF A.1
رم - ایتالیاNovember 29-30, 2016
  
Jafar JamiliA2- اقتصاد و تامین مالیتامین مالی با شیوه های ابتکاری - TF A.1
پاريس2012
  
Mohammad TeymouriTC1.1- عملکرد ادارات حمل و نقل
Minutes of the post congress first meeting of the Technical Committee on TerminologyFebruary17and 18, 2016
  
mohsen rahimiترمینولوژی-
Paris2016
  
reza akbariD3- پل های راه
Pretoria2014
  
Mohammad Teymouri
denver2015
  
Mohammad Teymouri
سئول - كره جنوبي2015- Nov - 02
  
mohsen rahimiترمینولوژی
paris
  
Mohammad TeymouriTC1.1- عملکرد ادارات حمل و نقل
پاریسمارس ۲۰۱۶
  
Fariborz VahediE1- راهبردهای انطباق و انعطاف پذیری-
پاريس 6 جولاي 2016
  
Asadollah NajafiB1- بهره برداری از شبکه راه / سیستم های حمل و نقل هوشمندراهکارهای نوین در طرح راه و زیر ساخت - ارتباطات خودرویی-TF B.1
وين اتريش6-7 ژوئن 2017
  
Asadollah NajafiB1- بهره برداری از شبکه راه / سیستم های حمل و نقل هوشمندراهکارهای نوین در طرح راه و زیر ساخت - ارتباطات خودرویی-TF B.1
  
Jafar Jamili-
پاريسJuly 6 and 7 2016
  
Asadollah Najafiراهکارهای نوین در طرح راه و زیر ساخت - ارتباطات خودرویی-TF B.1
  
Javad HedayatiC1- ظرفیت سازی در مهندسی ایمنی راه-
  
Javad HedayatiC1- ظرفیت سازی در مهندسی ایمنی راه-
فرانسه-پاريس2016
  
mohammadmahdi balvardiD4- راههای کم تردد برون شهری و عملیات خاکی-
پاریسمی 2016
  
mohammad shekarchi zadehE2- ملاحظات زیست محیطی در ساخت و بهره برداری از راه
Paris2016
  
reza akbariD3- پل های راه
پاریس - فرانسه2/3/2016
  
mehran gholamiE3- مدیریت بحران
فرانسه- پاريس2016
  
Mehran GhorbaniC2- طراحی راه ایمن و عوامل انسانی
melbourne australia10-11 اکتبر 2016
  
mohammad shekarchi zadehE2- ملاحظات زیست محیطی در ساخت و بهره برداری از راه-
munich22-24 may 2017
  
mohammad shekarchi zadehE2- ملاحظات زیست محیطی در ساخت و بهره برداری از راه-
Paris - France 28th and 29th of June 2016
  
Jafar Jamiliتامین مالی با شیوه های ابتکاری - TF A.1
  
Asadollah Najafi